ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ จำนวนอัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ (ราคา) – ส่วนงานตรวจสอบราคาความเสียหายรถยนต์ ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน (ประจำบริษัท ไม่ออกตรวจสอบความเสียหายตามอู่ศูนย์)

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีหรือไม่มีประสบการณ์ก็ได้ (ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หลายอัตรา
หัวหน้า/ผู้ช่วยหัวหน้า สินไหมรถยนต์ (ราคา) ลักษณะงาน :
 • พิจารณาตรวจสอบค่าสินไหมรถยนต์
 • พิจารณาตรวจสอบค่าซ่อมรถประกัน
 • ประสานงานกับอู่และศูนย์ซ่อม

คุณสมบัติ :
 • เพศชาย – หญิง
 • อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรองราคา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ระบบพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ ทำงานเป็นทีม ละเอียดรอบคอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ หรือระบบ emcs
หลายอัตรา
Digital Marketing Coordinator Responsibilities :
 • Develop and manage daily execution of online lead generation through paid channels with focus on paid search, social and programmatic to drive key performance metrics.
 • Responsible for all aspects of keyword management and bidding strategy of the day-to-day search marketing activities.
 • Lead the development and implementation of paid social and programmatic strategy with different media partners as well as tracking the performance towards performance marketing goals.
 • Analyze the conversion funnel to optimize performance and ensure conversion targets are met.
 • Closely monitor day-to-day financial results, report on acquisition marketing budget and making adjustments where necessary.
 • Maintain a data-first approach through continual experimentation and optimization of content from marketing team and copy to meet and exceed strong company goals (a/b testing, etc.)
 • Analyze and interpret key success metrics to influence strategic optimization recommendations
 • Keep abreast of the latest digital marketing trends and tracking technologies.

Qualifications :
 • Bachelor’s degree in Marketing, Computer Science, Mathematics, Statistics or related fields
 • Fresh graduates are welcome
 • Strong analytical skills
 • Must be data savvy and love crunching numbers
 • Experience in SQL is a plus
 • Good English communication skill (both written and verbal)
 • Detail oriented with superb prioritization, organization, and communications skills
 • A born team player with a passion for digital media
 • Eager to learn and to share knowledge
 • Age 21-30 years old
-
Programmer / Software Developer Responsibilities :
 • Develop and deploy new features for mobile application in both iOS and Android.
 • Contribute to adding new components to corporate website in order to meet business solutions.
 • Coordinate with product and marketing team to facilitate related requirements and ideas to meet customers’ demands using technology based solutions.
 • Troubleshoot and maintain all software products and databases to ensure seamless operation and functionality.

Qualifications :
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science, Computer Engineering or IT related field.
 • Age 21-30 years old
 • At least 1-3 years’ experience in software development
 • Having experience in startup business is preferable.
 • Relational databases and developing web services
 • iOS and Android mobile application development
 • Web technologies including HTML5, Javascript, Laravel AJAX
 • Common third party APIs including Google, Facebook etc.
 • C, C#, .Net, Java, PHP, MySQL
-
พนักงานเคลมประจำสาขา
สาขาพัทยา,สาขาเชียงราย,สาขาแม่สอด,สาขาจันทบุรี,สาขาหัวหิน
สาขาชลบุรี(เสมียน),สาขาสุราษฎร์
ลักษณะงาน :
 • ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ และประสานงานกับลูกค้า
 • จัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอน
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
 • วุฒิ ปวช.–ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
สาขาละ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สินและขนส่ง ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 • ออกตรวจความเสียหาย (Non-Motor)
 • รายงานความเสียหาย
 • เจรจาชดใช้ค่าสินไหมพร้อมรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 • เรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากคู่กรณี
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0 –5 ปี
 • ขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่ค้า ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
1
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
 • เพศหญิง/ชาย
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ ขยัน มีความรับผิดชอบ
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้าได้
 • มีทักษะการใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี
1
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 • ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ และประสานงานกับลูกค้า
 • จัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามขั้นตอน
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ขับรถจักรยานยนต์ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
 • วุฒิ ปวช. – ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
หลายอัตรา
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 • ติดต่อ ประสานงานในการออกตรวจอุบัติเหตุของลูกค้า
 • ให้บริการเกี่ยวกับรับเรื่องแจ้งเคลม
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีใจรักการบริการ
 • สามารถอดทนต่อแรงกดดันได้ทุกสถานการณ์
2
เจ้าหน้าที่ประสานงานสถิติ
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำสถิติ
 • การทำเบิกค่าใช้จ่ายของ พนง.เคลม และ บ.เซอร์เวย์
 • จัดทำตารางการปฏิบัติงานของ พนง. ฝ่ายปฏิบัติการ
 • จบด้านสถิติจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน รอบคอบ อดทน
 
พนักงาน Sale TA ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 • ประสานงานและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของบริษัทฯ กับลูกค้าและคู่ค้า
 • เจรจาต่อรอง / ขยายตลาด Agency
 • สรุปผลการทำงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0–5 ปี
 • สามารถออกปฏิบัติงาน ภาคอีสานเป็นครั้งคราว ( ประมาณ 1 ปี ออก 3 ครั้ง )
 • ขับรถจักรยานยนต์และรถยนต์ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
 • รอบรู้ในเส้นทางการเดินทาง กทม.และต่างจังหวัดพอสมควร
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้า คู่ค้า ได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์
1 อัตรา
พนักงาน Support Sales Dealers ลักษณะงานที่รับผิดชอบ :
 • ดูแลงาน โบรกเกอร์ โครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • รับงานรับประกันภัย รถป้ายแดง ต่ออายุ เช็คเบี้ย ประสานงานการออกกรมธรรม์ และแก้ไขสลักหลัง
 • สรุปรายงานผลการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 ประสบการณ์ 0–5 ปี
 • รับแรงกดดันได้ อดทนต่อข้อโต้แย้งของลูกค้าได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
1 อัตรา

ติดต่อสมัครงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 1231 ต่อ 5905,5910
แฟ็กซ์ : 02-6950808
Email: wasana_jit@Thaivivat.co.th