ประเภท

ค้นหาโรงพยาบาล

ค้นหาตามพื้นที่:
ค้นหาตามประเภท:
 
       
ชื่อสถานประกอบการ โทรศัพท์ ประเภท แผนที่ Google เว็บไซต์
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลปิยะเวท โทร. : 055 219 307 16 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.ruamphat.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลป่าตอง โทร. : 045 631 313 4 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพญาไท1 โทร. : 056 611 355, 056 611 230 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.pichithosp.net
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพญาไท2 โทร. : 054 522 911 4 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.phraeramhospital.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพญาไท3 โทร. : 054 511 017, 054 511 494, 054 625 300 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.phraechristian.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โทร. : 076584250 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : http://hospital.moph.go.th/takuapah
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา โทร. : 038939888 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.aikchol.com/a2
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพยุหะคีรี โทร. : 0 2363 9222 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพรชัย โทร. : 0 2552 8777 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.cgh.co.th
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า โทร. : 053200002 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.chiangmaiklaimor-hosp.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพระรามเก้า โทร. : 056 651 293 5 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ :
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพะเยาราม โทร. : 0 2806 8885 7 ประเภท : สหคลินิก ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.boonyavej.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพังงา โทร. : 0 2742 5661 2 ประเภท : สหคลินิก ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.kluaynamthai.com/Medical-Service/Clinic-Sukhumvit93.php
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย โทร. : 0 2348 7000 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.theptarin.com