ประเภท

ค้นหาโรงพยาบาล

ค้นหาตามพื้นที่:
ค้นหาตามประเภท:
 
       
ชื่อสถานประกอบการ โทรศัพท์ ประเภท แผนที่ Google เว็บไซต์
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง โทร. : 0 2324 3461 5 ประเภท : คลินิกเวชกรรม ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.muangsamut.net
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา โทร. : 044 836 888, 044 836 006 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ :
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. : 045 260 285, 045 260 300 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.ubonrak.co.th
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โทร. : 045 280 040 55 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.rajavejubol.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง โทร. : 042 241 031 3, 042 325 999 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.wattanahospital.net
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา โทร. : 0 2385 2851 ประเภท : คลินิกเวชกรรม ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.chularat.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ โทร. : 0 2134 2666, 0 2134 2668 ประเภท : คลินิกเวชกรรม ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โทร. : 0 2185 1444 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.camillian.org
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โทร. : 0 2675 5000 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.saintlouis.or.th
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โทร. : 0 2419 6882, 0 2419 7000 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.si.mahidol.ac.th
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร โทร. : 076 342 633 4 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.patonghospital.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี โทร. : 0 2712 0335 7 ประเภท : คลินิกเวชกรรม ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช โทร. : 035 578 959, 035 508 291 ประเภท : สถานพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลกรุงไทย โทร. : 0 2173 7766 75 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.muangsamut.net
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10