ประกันรถเปิดปิด คืออะไร?
นวัตกรรมการประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับจริง จอดรถไว้ไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ช่วยให้ผู้เอาประกันประหยัดค่าเบี้ยประกันกว่าแบบรายปีทั่วไปสูงสุดถึง 80% แต่คุ้มครองครบเหมือนกับ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบรายปี
แบบ Top-up เติมชั่วโมง
ที่แรก! ที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว 2 ปี (730 วัน เริ่มต้น 70 ชั่วโมง) หรือ จะเลือกรับความคุ้มครอง ระยะเวลา 365 วัน (เริ่มต้น 50 ชั่วโมง) เติมชั่วโมงเพิ่มได้เอง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ การขับรถที่หลากหลาย
ตอบโจทย์
ผู้ที่มีจำนวนชั่วโมงการใช้งานรถไม่สม่ำเสมอ
แบบ Package รายเดือน
เหมาจ่ายเป็นแพ็กเกจตามจำนวนวันคุ้มครองและจำนวนชั่วโมงการใช้งานรถที่ต้องการ มีทั้งแพ็กเกจระยะสั้น และระยะยาว 1 เดือน / 3 เดือน / 4 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน​
ตอบโจทย์
ผู้ที่ใช้รถเฉลี่ยวันละไม่เกิน 4 ชั่วโมง ต่อวัน
ทำไมต้องประกันรถเปิดปิด Home Plus?
ทางเลือกใหม่ของคนรักรถและบ้าน​
ขับรถไปไหนก็อุ่นใจ ไร้กังวลเรื่องบ้าน คุ้มครองทั้งไฟไหม้ และโจรกรรม​​
จ่ายเบี้ยประกันคุ้มกว่า​
ซื้อประกันรถเปิดปิด​ Upgrade ความคุ้มครองบ้าน เริ่มเพียง 1,899 บาท​
คุ้มครองครอบคลุม
คุ้มครองครอบคลุมทั้ง “รถและบ้าน” ​ครบจบที่เดียว​
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองรถ
คุ้มครอง รถหายไฟไหม้ ตลอด 24 ชั่วโมง*
คุ้มครองอุบัติเหตุครบทั้ง ชั้น 1 ชั้น 2+ ชั้น 3+​​​
ความคุ้มครองบ้าน
คุ้มครองไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง​
คุ้มครองการโจรกรรม เมื่อขับรถออกจากบ้าน​ให้อัตโนมัติ​
*เฉพาะประกันรถยนต์ประเภท 2+ และประเภท 1​
ใช้งานอย่างไร?
คุ้มครองบ้าน
คุ้มครองรถ
1เข้าหน้าประกันเปิดปิดในแอปพลิเคชัน Thaivivat
2ยืนยันตำแหน่งที่จอดรถ
3เลือกวิธีการเปิด-ปิดด้วย TVI Connect​
4ความคุ้มครองโจรกรรมจะเปิดอัตโนมัติเมื่อสตาร์ทรถ
สนใจทำประกัน
เช็กราคา
ปรึกษาเรา
คำถามที่พบบ่อย
ข้อมูลประกันรถเปิดปิด Homeplus
ความคุ้มครอง
แนะนำการใช้งาน
ชั่วโมงประกันและกรมธรรม์
ข้อมูลประกันรถเปิดปิด Homeplus
ความคุ้มครอง
แนะนำการใช้งาน
ชั่วโมงประกันและกรมธรรม์
Q: ประกันรถเปิดปิด แผนใด สามารถ Upgrade ความคุ้มครองบ้านได้
 • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package 4 เดือน (480 ชม. / 120 วัน)
 • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package 6 เดือน (600 ชม. / 180 วัน)
 • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package 12 เดือน (960 ชม. / 365 วัน)
 • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up
Q: ประกันรถเปิดปิด แบบ Package 1 เดือน (144 ชม. / 30 วัน) และ 3 เดือน (360 ชม. / 90 วัน) สามารถเลือก Upgrade ความคุ้มครองบ้าน ได้หรือไม่
ไม่สามารถเลือก Upgrade ความคุ้มครองบ้านได้ เนื่องจากการเปิดปิดความคุ้มครองบ้าน อ้างอิงข้อมูลจากอุปกรณ์ TVI Connect ในการเปิดปิดประกัน โดยประกันรถเปิดปิด แบบ Package 1 เดือน (144 ชม. / 30 วัน) และ 3 เดือน (360 ชม. / 90 วัน) จะไม่ได้รับอุปกรณ์ TVI Connect ส่งผลให้ไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลเปิดปิดประกันได้
Q: ถ้าต้องการซื้อความคุ้มครองบ้าน อย่างเดียว สามารถซื้อได้หรือไม่
ไม่สามารถซื้อซื้อความคุ้มครองบ้าน เพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องซื้อคู่กับประกันรถเปิดปิด
Q: กรณีมีรถหลายคัน หากซื้อแผนประกันรถเปิดปิด Home Plus จำนวน 2 กรมธรรม์ โดยเลือกความคุ้มครองบ้านเพียง 1 หลังสามารถทำได้หรือไม่
สามารถทำได้แต่ทุนประกันทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินมูลค่าที่แท้จริง หากทุกกรมธรรม์รวมกันแล้วมีมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริง กรณีเกิดความเสียหายขึ้นจะรับผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่แท้จริง
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สำหรับลูกค้าที่ทำประกันใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ และชำระเบี้ยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 และ แอปพลิเคชัน Thaivivat หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th โดยชำระค่าเบี้ย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ที่ทำประกันใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • เมื่อทำประกันใหม่หรือต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์
   • แบบแพ็กเกจ ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ระยะเวลาคุ้มครอง 4 เดือนขึ้นไป หรือ
   • แบบ Top-up ชั้น 1, ชั้น 2+ และ ชั้น 3+ ทุกแผนความคุ้มครอง
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus คือกรมธรรม์รถยนต์เปิดปิด ที่ Upgrade ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านพักอาศัยจากอัคคีภัยตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุด 300,000 บาท และคุ้มครองภัยจากการโจรกรรมเมื่อขับรถคันที่ทำประกันภัยออกจากบ้านที่ได้ลงทะเบียนไว้ สูงสุด 10,000 บาท
  • ผู้เอาประกันภัย /บิดาหรือมารดา/คู่สมรสตามกฎหมาย ของผู้เอาประกันภัยภัย ต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือมีส่วนได้เสียในบ้านที่นำมาขอทำประกันภัย ระยะเวลาความคุ้มครองบ้านจะเท่ากับกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดทำประกันใหม่หรือต่ออายุในครั้งเดียวกัน
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองบ้าน เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถเปิดปิดครบจำนวนแล้ว
 • กรณีที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat จะต้องอัพเดทแอปพลิเคชัน ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ความคุ้มครองบ้านจะสิ้นสุดความคุ้มครอง ณ วันที่ยกเลิกหรือถอนกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด
 • บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะช่องทางขาย ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 และ แอปพลิเคชัน Thaivivat หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สนับสนุนโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด สำหรับช่องทางการขายที่กำหนดเท่านั้น เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนทำประกันภัย
ช่องทางการรับสิทธิประโยชน์
 1. Call Center  02-200-7000
 2. แอปพลิเคชัน Thaivivat
 3. เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th