ซื้อเลย

โปรโมชัน ซื้อประกันรถเปิดปิดแบบ Top-up
รับเลย! E-Coupon Tesco Lotus มูลค่า สูงสุด 300 บาท

ตั้งแต่ 1 กันยายน 2563 - 30 กันยายน 2563

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • เฉพาะกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดแบบ Top-up ไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
 • เป็นกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดแบบ Top-up ไทยวิวัฒน์ ที่สมัครทำประกันภัยใหม่ ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 กด 1 หรือเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 – 30 ก.ย. 63 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายมีเงื่อนไข ดังนี้
  • กรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดแบบ Top-up ไทยวิวัฒน์ ประเภท 1 รับ E-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท
  • กรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดแบบ Top-up ไทยวิวัฒน์ ประเภท 2+ และ 3+ รับ E-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท
  • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ E-Coupon Tesco Lotus ได้ที่ Application Thaivivat Motor โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ Email Address หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับ E-Coupon Tesco Lotus ผ่าน Email หรือ SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย มีการยกเลิกหรือถอนประกันไม่ว่าเป็นการบอกกล่าวโดยบริษัทฯหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกส่วนลดเบี้ยประกันภัยคืนจากผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดตามมูลค่าที่ได้รับ
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณารับประกันภัย ตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก