ซื้อเลย

โปรโมชั่น PLUS10
ซื้อประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package

ทุกแพ็กเกจ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
พิเศษ! รับเพิ่มชั่วโมงความคุ้มครอง ฟรี 10 ชม.
ตั้งแต่ 1 – 31 มกราคม 2564

ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : โปรโมชัน PLUS10

ระยะเวลา: 1– 31 ม.ค. 64

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th โดยต้องชำระค่าเบี้ยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค. 64 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
    • เมื่อซื้อกรมธรรม์ รถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package ทุกแพ็กเกจ ที่ทำรายการซื้อผ่านเว็บไซต์ รับเพิ่มชั่วโมงความคุ้มครอง ฟรี 10 ชม. เมื่อใส่รหัส PLUS10
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนกำหนดหมดอายุ ผู้ได้รับของรางวัลจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัทฯ ฯ หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
  • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package ทุกแพ็กเกจ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก