ตรวจสอบสิทธิ์
รับรหัสส่วนลด 5 บาท! สำหรับซื้อเครื่องดื่ม ที่ร้านกาแฟพันธุ์ไทย ทุกสาขา

สิทธิพิเศษ กาแฟพันธุ์ไทย 2022
สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง
กับไทยวิวัฒน์ และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์ เท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสอบสิทธิ์