สมาชิก Bangchak ใช้คะแนนบางจากพอยท์ จำนวน 1 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 100 บ.

เมื่อซื้อประกันรถเปิดปิด หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจรายปี ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 31 พฤษภาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก Bangchak ที่ไม่เคยทำประกันรถเปิดปิด หรือประกันรถยนต์ภาคสมัครใจรายปีกับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) มาก่อน ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ที่เข้าร่วมรายการ ดังนี้
   • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
   • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน),แผน 2ปี (730วัน) 
   • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
   • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน),แผน 2ปี (730วัน)  
   • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรายปี  
 • ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ Call Center  02-200-7000 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 66 – 31 พ.ค. 67 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 • ลูกค้าที่เป็นสมาชิก Bangchak ใช้คะแนนบางจากพอยท์  จำนวน 1 คะแนน แลกรับรหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยมูลค่า 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Bangchak
 • ใส่รหัสหรือแจ้งรหัส ที่แลกรับจาก บางจากพอยท์ ผ่านเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ Call Center  02-200-7000 จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท โดยจะลดค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติ ก่อนทำการชำระเงิน
 • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัส ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
 • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกัน ได้ถึง 31 พ.ค. 67
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ กรณีที่ผู้ทำประกันภัยไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทฯ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคะแนน บางจากพอยท์ ที่แลกรับรหัสส่วนลด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามมูลค่าของแถมออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
   
 • ช่องทางการขาย  
 • Call Center 02-200-7000  
 • เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th  
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก