โปรโมชัน TVI GTIP x KTC

รับโค้ดส่วนลด 15 % สำหรับซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรกดเงินสด KTC PROUD ทุกประเภท) 
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ หรือ ประกันเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิด ทุกแผนความคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

1.สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ หรือประกันเดินทางต่างประเทศพลัส เปิด-ปิดทุกแผนความคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ เท่านั้น  

2.รับส่วนลด 15% ของค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อใส่รหัสส่วนลด “KTCGTIP15”  

3.สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยได้ถึง 31 ธ.ค. 67     

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบสั่งซื้อเท่านั้น 
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
  • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น 
  • กรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักมูลค่าของส่วนลดจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี) 
  • เงื่อนไข ความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท ฟอร์ส จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

ช่องทางการขาย

เว็บไซต์  https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/gtip.php 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก