สิทธิพิเศษสำหรับเช่ารถยนต์ กับ HAUP

รหัสส่วนลด 50% สำหรับเช่ารถยนต์ครั้งแรก และรหัสส่วนลด 10% สำหรับครั้งต่อไป

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ ทุกประเภท ที่ชำระเบี้ยประกันครบจำนวนตามที่บริษัทฯ กำหนด  ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 และ/หรือลูกค้าปัจจุบันของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ทุกประเภทของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ และกรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์ เท่านั้นสามารถกดรับสิทธิ์ รับรหัสส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้    ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • สิทธิ์รับรหัสส่วนลด 50% สูงสุด 700 บาท สำหรับเช่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน หรือรถยนต์ระบบ Hybrid ครั้งแรก และสิทธิ์รับรหัสส่วนลด 10% สูงสุด 200 บาท สำหรับเช่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน หรือรถยนต์ระบบ Hybrid ครั้งต่อไป กับ HAUP ผ่านเว็บไซต์: https://www.haupcar.com  โดยมีเงื่อนไขจากผู้ให้บริการดังนี้
   1. จองใช้งานขั้นต่ำ 8 ชั่วโมงหรือ 1 วันเพื่อใช้โค้ดส่วนลด
   2. โปรโมชันเฉพาะรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน หรือรถยนต์ระบบ Hybrid ไม่รวมรถยนต์ไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า
   3. จองและใช้รถเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
   4. ไม่จำกัดสิทธิ์ ตลอดแคมเปญ
   5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
   6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   7. ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี
   8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   9. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE @haupcar(คลิก http://bit.ly/LineAtHaupcar) หรือโทร 02-113-1155 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
  • สิทธิพิเศษนี้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 ส.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด  
 • การให้บริการเช่ารถยนต์ เป็นการให้บริการโดย  Haupcar บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการและความรับผิดจากการให้บริการดังกล่าว
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวนจำกัด สำหรับเช่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน หรือรถยนต์ระบบ Hybrid ครั้งแรกกับ Haupcar 400 สิทธิ์ โดยสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้มีจำนวนจำกัด สำหรับเช่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมัน หรือรถยนต์ระบบ Hybrid ครั้งต่อไปกับ Haupcar 400 สิทธิ์ โดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก