ประกันสุขภาพ Active Health Simple - Sep 21
สมัครประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Simple

รับทันที! ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย ชำระเริ่มต้นเพียง 999 บาท จากปกติ 1,199 บาท
ตั้งแต่ 6 กันยายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564

ชื่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย : Active Health Simple - Sep 21

ระยะเวลา: 6 ก.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Simple กับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7111 หรือ ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://health.thaivivat.co.th ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ย. 64 – 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Simple จากค่าเบี้ยปกติ 1,199 บาท จ่ายราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท
  • สำหรับแผนไม่รับนาฬิกา ชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก 999 บาท
  • สำหรับแผนรับนาฬิกา ชำระค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก 1,998 บาท
 • บริษัทฯ จะแจ้งสิทธิการได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยให้ผู้ทำประกันภัย ทราบหลังจากผ่านการสมัครเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และผ่านการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
 • ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกส่วนลดเบี้ยประกันภัยคืนจากผู้เอาประกันภัย
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ใช้สิทธิ Free look บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัยโดยหักส่วนลดที่ได้รับ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health แผน Simple เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก