สิทธิพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
ราคาพิเศษ 2,490 บาท (จากราคาปกติ 9,800 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์กับไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 และ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ กับไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
  • สิทธิ์ส่วนลดตรวจสุขภาพจากราคาปกติ 9,800 บาท ลดเหลือ 2,490บาท จาก โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น โดยชำระเป็นเงินสด เท่านั้น
  • รับสิทธิ์ส่วนลดตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 9 เวลา 07.30 -16.00 น. ตามกำหนดการให้บริการของ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น เท่านั้น
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลดตรวจสุขภาพ ของ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ติดต่อได้ที่ 02-910-1600
  • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนจำนวนสิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนสิทธิ์ ต่อ 1 เลขประจำตัวประชาชน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ กับไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก