โปรโมชัน TVIKTCEV100

ซื้อประกันรถเปิดปิด EV, ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up หรือประกันรถเปิดปิด Home Plus เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิต KTC ได้รับสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อ

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 – 30 กันยายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท(ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย) 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC และเป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยทำประกันรถยนต์กับประกันภัยไทยวิวัฒน์มาก่อน ซื้อประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package แผน 4 เดือนขึ้นไป หรือ แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน) หรือเพิ่มความคุ้มครองประกันรถเปิดปิดEV Home Plus หรือ Extra Plus ครั้งแรก ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือช่องทาง Call Center  02-200-7000  โดยชำระเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ผ่านบัตรเครดิต KTC ที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 67 – 30 ก.ย. 67  โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 

ต่อที่ 1 
- รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 100 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVIKTCEV100”  พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวนผ่านบัตรเครดิต KTC ที่เข้าร่วมรายการ 

- สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยได้ถึง 30 ก.ย. 67     
 

ต่อที่ 2  
- รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม 10 ชั่วโมง ต่อ 1 กรมธรรม์  อัตโนมัติ 

- รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม ได้ถึง 30 ก.ย. 67    
 

ต่อที่ 3 
- รับ e-Voucher EA Anywhere มูลค่าสูงสุด 500 บาท  

- สามารถกดยืนยันการรับสิทธิ์ ได้ที่แอปพลิเคชัน Thaivivat โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และเบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยันการรับสิทธิ์ 

- ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ จะได้รับรหัส e-Voucher EA Anywhere ผ่าน SMS ภายใน 5 วันทำการ 

- ตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการ รับรหัส e-Voucher EA Anywhere ได้ถึงวันที่ 31 ต.ค. 67   
 

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในรายการส่งเสริมการขายอื่นได้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตามประเภทที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับการต่ออายุกรมธรรม์หรือเติมชั่วโมงความคุ้มครองอื่นใดได้  
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น 
 • กรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักมูลค่าของส่วนลดจากค่าเบี้ยประกันภัยที่จะคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี) 
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 

ช่องทางการขาย

 • เว็บไซต์  : www.thaivivat.co.th  
 • ช่องทาง Call Center  02-200-7000 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก