สิทธิพิเศษ รับส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม MEGA We care

ลูกค้าปัจจุบัน ที่ยังมีผลความคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 31 กรกฎาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้า สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด ที่เข้าร่วมรายการ หรือ ประกันสุขภาพ Active Health ทุกแผนความคุ้มครอง ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 ณ วันที่กดรับสิทธิ์ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองกับไทยวิวัฒน์  เท่านั้น  
  • สามารถรับรหัสส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์กับ MEGA We care ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่  1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67 
   โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รหัสส่วนลด ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ 
  • นำรหัสส่วนลดที่ได้รับใช้สิทธิ์ ได้ที่ แอปพลิเคชัน Shopee :  MEGA We care_Officialshop เท่านั้น 
  • กรอกรหัสส่วนลด ในช่อง “โค้ดส่วนลดร้านค้า” เท่านั้น 
  • สิทธิ์ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์กับ MEGA We care  ดังนี้ 
   Mega.jpg
  • ส่วนลดนี้ สามารถใช้ได้ที่ ร้านค้า Shopee MEGA We care Official Shop เท่านั้น
  • รหัสส่วนลด สามารถเข้าร่วมได้กับทุกผลิตภัณฑ์ของ MEGA We care
  • สิทธิพิเศษนี้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 พ.ค. 67 – 31 ก.ค. 67
  • รหัสส่วนลดสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 67
  • รหัสส่วนลด ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่วนลดอื่นได้
  • หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รหัสส่วนลด ติดต่อโทร. 091-829-4645  
  • เงื่อนไขการเป็นไปตามที่ ร้านค้ากำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้ส่วนลด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนจำนวน 1สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เดือน ต่อ 3 รหัสส่วนลด
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
  • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 

   ช่องทางการรับสิทธิพิเศษ 
   แอปพลิเคชัน Thaivivat  

 

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก