ใส่โค้ดลดทันที 200 บาท

เมื่อลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ ซื้อประกันภัยกันภัยสัตว์เลี้ยง Pet Friend ผ่านช่องทาง www.scspetfriend.com

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

จุดเด่นประกัน

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ

คุ้มครองสูงสุด 90% ของค่ารักษาต่อครั้ง

ไม่ต้องมีใบตรวจสุขภาพ

สมัครได้แม้ไม่มีใบรับรองวัคซีน

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อปี

ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 500 บาท ต่อปี


ขั้นตอนการใช้โค้ดส่วนลดบนเว็บ www.scspetfriend.com

screen-scs.png

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 และ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 ซื้อประกัน Pet friend insurance ของบริษัทฯ ที่มี บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.scspetfriend.com/terms.html
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • ใช้สิทธิ์ส่วนลด 200 บาท จากราคาปกติ สำหรับซื้อประกันสัตว์เลี้ยง Pet Friend Insurance ของบริษัทฯ ที่มี บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทุกแผนความคุ้มครอง ที่เว็บไซต์ https://www.scspetfriend.com/terms.html เท่านั้น
  • ใส่รหัสส่วนลด “TVI143022PF” ซื้อประกันสัตว์เลี้ยง Pet Friend Insurance ของบริษัทฯ ที่มี บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ทุกแผนความคุ้มครอง ที่เว็บไซต์ https://www.scspetfriend.com/terms.html จะได้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 200 บาท จากราคาปกติ
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลดประกันสัตว์เลี้ยง ติดต่อได้ที่ https://www.scspetfriend.com/terms.html
  • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่บริษัท สยามคอสมอสเซอร์วิส จำกัด กำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนจำนวนสิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนจำนวนสิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก