สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับส่วนลดค่าห้องพักโรงพยาบาล 10% ที่โรงพยาบาลพญาไท 2

สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ประกันภัยกับไทยวิวัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ หรือต่ออายุ กรมธรรม์ประกันภัยกับไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 และ ลูกค้าปัจจุบันซึ่งถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ และกรมธรรม์ยังมีผลความคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
  • สิทธิ์ส่วนลดค่าห้องพักโรงพยาบาล10% สำหรับผู้ป่วยใน(IPD) (จากราคาปกติ) ยกเว้นห้อง ICU, CCU, Nursery , ห้องสังเกตอาการ , รายการห้องพักโรงพยาบาลโปรโมชันที่โรงพยาบาลกำหนด  
  • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ต่อโรงพยาบาลเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อได้ที่ Phyathai Call Center  1772
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก