สิทธิพิเศษ โปรแกรมรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พญาไท 2 ที่โรงพยาบาลพญาไท 2

ราคาพิเศษ 650 บาท (จากราคาปกติ 1,679 บาท)

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์กับไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 และ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง กับไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • สิทธิ์ส่วนลด รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษ 650 บาท (จากราคาปกติ 1,679 บาท) ที่โรงพยาบาลพญาไท 2 รายละเอียดการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีดังนี้
   • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 650 บาท (รวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าแพทย์) รับบริการที่ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2 อาคาร A ชั้น 5 (อายุรกรรม) เวลา 07.30 -16.00 น. ตามกำหนดนัดหมายการให้บริการของ โรงพยาบาลพญาไท 2 เท่านั้น
   • รับวัคซีนวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ราคา 650 บาท (ราคารวมเฉพาะค่าบริการโรงพยาบาล,ไม่รวมค่าแพทย์ ) รับบริการที่ศูนย์สุขภาพเด็ก อาคาร B ชั้น 2 เวลา 07.30 -16.00 น. ตามกำหนดนัดหมายการให้บริการของ โรงพยาบาลพญาไท 2 เท่านั้น
  • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ต่อโรงพยาบาลเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลดตรวจสุขภาพ ของ โรงพยาบาลพญาไท 2 ติดต่อได้ที่ Phyathai Call Center 1772
  • สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนจำนวนสิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนสิทธิ์ ต่อ 1 เลขประจำตัวประชาชน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ กับไทยวิวัฒน์ เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการรับสิทธิพิเศษ

 • Application Thaivivat
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก