สิทธิพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลพญาไท 2

ราคาพิเศษ 3,900 บาท (จากราคาปกติ 9,424 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์กับไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 และ สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด(มหาชน) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 1. สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง กับไทยวิวัฒน์  เท่านั้น  
 2. สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 3. สิทธิ์ส่วนลดตรวจสุขภาพ 19 รายการ ดังนี้
 4. จากราคาปกติ 9,424 บาท ลดเหลือ 3,900 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว) ที่โรงพยาบาลพญาไท 2
 5. รับสิทธิ์ส่วนลดตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ  อาคาร B ชั้น 7 เวลา 07.30 -16.00 น. ตามกำหนดนัดหมายการให้บริการของ โรงพยาบาลพญาไท 2 เท่านั้น
 6. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ต่อโรงพยาบาลเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ
 7. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลดตรวจสุขภาพ ของ โรงพยาบาลพญาไท 2 ติดต่อได้ที่ Phyathai Call Center  1772
 8. สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
 9. เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนจำนวนสิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สงวนสิทธิ์ ต่อ 1 เลขประจำตัวประชาชน  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ กับไทยวิวัฒน์  เท่านั้น
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก