รับ! รหัส e-Coupon เติมน้ำมัน Bangchak แทนเงินสด มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

สำหรับลูกค้าประกันรถเปิดปิด แบบ Package 4 เดือนขึ้นไป หรือประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันรถเปิดปิด Home Plus ทุกประเภทความคุ้มครอง หรือประกันรถยนต์รายปี (ยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พรบ.)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มกราคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยทำประกันรถเปิดปิดมาก่อน ที่ซื้อ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package 4,6,12 เดือน หรือ  แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน), แผน 2 ปี (730วัน) หรือประกันรถเปิดปิด Home Plus เป็นครั้งแรก ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 66 – 31 ธ.ค.66 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

ลูกค้าที่ซื้อ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package 4,6,12 เดือน หรือ  แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน), แผน 2 ปี (730วัน) หรือประกันรถเปิดปิด Home Plus เป็นครั้งแรก

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน(ไม่รวม พรบ.)

รับรหัส e-Coupon เติมน้ำมันบางจาก  มูลค่า

10,000 บาทขึ้นไป

1,000 บาท

5,000 –  9,999 บาท

500 บาท

 • จำนวนแล้ว สามารถตรวจสอเมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Coupon เติมน้ำมันบางจาก ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat สำหรับลูกค้าที่ซื้อวันที่ ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 ตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 67 โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับรหัส e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ 
  • รหัส e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก ที่ได้รับ หากเติมน้ำมันน้อยกว่ามูลค่า e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
  • ใช้สิทธิ์เติมน้ำมัน บางจาก ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน บางจาก ทุกสาขาเข้าร่วมรายการ (ยกเว้นระบบขัดข้อง)
 • หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้รหัส e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก ติดต่อได้ที่ บางจาก Call Center โทร.1651 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของของสมนาคุณ และถือว่าได้รับของของสมนาคุณเรียบร้อยแล้ว
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับรหัส e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส e-Coupon ได้ ไม่ว่าจะนำ e-Coupon ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามมูลค่าของแถมออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวน  สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาการนำใช้ e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก จะระบุบน SMS ที่ได้รับ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้ 
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนกรมธรรม์ประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามมูลค่าของ e-Coupon เติมน้ำมัน บางจาก ที่ได้รับออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก