รับทันที ! ส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย สูงสุด 1,000 บาท

เมื่อซื้อประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package แผน 12 เดือน หรือ ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน) หรือประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แบบ Package แผน 12 เดือน หรือ แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน)

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่  
  • สำหรับลูกค้าที่ขับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทำรายการซื้อ ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Package แผน 12 เดือน หรือ ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up แผน 1ปี (365วัน)  หรือประกันรถเปิดปิด EV Home Plus ครั้งแรก ประเภทความคุ้มครองชั้น 1,2+,3+ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ Call Center 02-200-7000 ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2567 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- กรมธรรม์ประกันภัยประเภทความคุ้มครองชั้น 1 ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน  รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 1,000 บาท เมื่อกรอกรหัสส่วนลด “NEWPPU1000

- กรมธรรม์ประกันภัยประเภทความคุ้มครองชั้น 2+, 3+  ที่ผ่านการพิจารณารับประกันภัย และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวน  รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาท เมื่อกรอกรหัสส่วนลด “NEWPPU500

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายส่วนลดอื่นได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น  
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้  
  • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น  
  • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือถอนประกัน ไม่ว่าโดยบริษัทหรือโดยผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามส่วนลด ที่ได้รับออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน (ถ้ามี)  
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด  
  • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย  

 

ช่องทางการขาย  

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก