โปรโมชั่น PLUS10

ซื้อประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package ทุกประเภทความคุ้มครอง
ผ่านช่องทางเว็บไซต์www.thaivivat.co.th พิเศษ! รับเพิ่มชั่วโมงความคุ้มครอง ฟรี 10 ชม.

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.thaivivat.co.th โดยต้องชำระค่าเบี้ยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ : 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65 เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
    • เมื่อซื้อกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package ทุกประเภทความคุ้มครอง ที่ทำรายการซื้อผ่านเว็บไซต์ รับเพิ่มชั่วโมงความคุ้มครอง ฟรี 10 ชม. เมื่อใส่รหัส “PLUS10”
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package ทุกประเภทความคุ้มครอง ชั้น1 ชั้น2+ และชั้น3+ เท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก