สิทธิพิเศษ ซื้อป๊อบคอร์น Combo Set Size L ราคาพิเศษ 100 บาท (จากราคาปกติ 210 บาท)

สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือ ประกันสุขภาพ Active Health ที่เข้าร่วมรายการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 มีนาคม 2568

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือ ประกันสุขภาพ Active Health ที่เข้าร่วมรายการและยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 – 31 มี.ค. 68 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • สิทธิพิเศษ ซื้อป๊อบคอร์น Combo Set Size L ราคาพิเศษ 100 บาท (จากราคาปกติ 210 บาท) โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   1. ลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด หรือ ประกันสุขภาพ Active Health สามารถกดรับสิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 67 – 31 มี.ค. 68 โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้ Code เพื่อแลกซื้อป๊อบคอร์น Combo Set Size L ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ
   2. นำ Code ที่ได้รับแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายป๊อบคอร์น  
   3. สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ ได้ถึง 31 มี.ค. 68
   4. รับสิทธิ์ซื้อป๊อบคอร์น Combo Set Size L ได้ที่ โรงภาพยนต์ในเครือ SF Cinema ทุกสาขา (ยกเว้น โรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub)
   5. เงื่อนไขการรับสิทธิ์ เป็นไปตามที่ทางบริษัทฯกำหนด หากมีข้อสงสัยเรื่องการรับสิทธิ์ติดต่อได้ที่ Call Center ประกันภัยไทยวิวัฒน์ โทร. 1231
   6. เงื่อนไขการให้บริการ และการใช้ Code เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ หากมีข้อสงสัยเรื่องการใช้ Code ติดต่อได้ที่ SF Smart Call: 1349 หรือ :  www.sfcinemacity.com 
 • สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด 80 สิทธิ์แรกของเดือน ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 67 – 31 มี.ค. 68
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เซตป๊อบคอร์น ตลอดระยะโครงการ เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ สำหรับรถยนต์ทั่วไป ดังนี้
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด  Extra Plus แบบ Package แผน 12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1,2 ปี
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 1,2 ปี
  • ประกันรถเปิดปิด  Extra Plus แบบ Top-up แผน 1,2 ปี
  • ประกันรถยนต์รายปี
 • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package แผน 4,6,12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด  Extra Plus แบบ Package แผน 12 เดือน
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1 ปี
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 1 ปี
  • ประกันรถเปิดปิด  Extra Plus แบบ Top-up แผน 1ปี
 • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ สำหรับประกันสุขภาพ Active Health
  • ประกันสุขภาพ Active Health แผน Simple
  • ประกันสุขภาพ Active Health แผน Silver
  • ประกันสุขภาพ Active Health แผน Gold
  • ประกันสุขภาพ Active Health แผน Platinum  
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในวัน/เวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก