ซื้อออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติม

โปรโมชัน ประกันรถเปิดปิด

Thaivivat 70 Years Anniversary
ต่อที่ 1 รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 700 บาท และ ต่อที่ 2 รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม 70 ชั่วโมง
เมื่อซื้อใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, แบบ Top-up หรือ แบบ Home Plus แผน 365 วัน
ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

ชื่อสิทธิพิเศษ ส่งเสริมการขาย : Thaivivat 70 Years Anniversary

ระยะเวลา: 4 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 64

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ และชำระเบี้ย ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, แบบ Top-up หรือ แบบ Home Plus แผน 365 วัน ทุกประเภทความคุ้มครอง ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000, เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Thaivivat ตามเงื่อนไข โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 64 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์ต่ออายุ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ต่อที่ 1 เมื่อซื้อใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, แบบ Top-up หรือ แบบ Home Plus แผน 365 วัน ทุกประเภทความคุ้มครอง รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 700 บาท โดยจะลดค่าเบี้ยประกันภัยอัตโนมัติผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000, เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th หรือ แอปพลิเคชัน Thaivivat ก่อนทำการชำระเงิน
  • ต่อที่ 2 เมื่อซื้อใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package, แบบ Top-up หรือ แบบ Home Plus แผน 365 วัน ทุกประเภทความคุ้มครอง รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่มอัตโนมัติ 70 ชั่วโมง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามมูลค่าของแถมออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ดังนี้
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Package แผน 365 วัน ชั้น1, ชั้น2+ และ ชั้น3+
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 365 วัน ชั้น1, ชั้น2+ และ ชั้น3+
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Home Plus แผน 365 วัน ชั้น1, ชั้น2+ และ ชั้น3+
 • เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการขาย

 1. Call Center 02-200-7000
 2. เว็บไซต์ www.thaivivat.co.th
 3. Application Thaivivat
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก