ประเภท

ค้นหาโรงพยาบาล

ค้นหาตามพื้นที่:
ค้นหาตามประเภท:
 
       
ชื่อสถานประกอบการ โทรศัพท์ ประเภท แผนที่ Google เว็บไซต์
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลบางไผ่ โทร. : 076358888 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.phuketcityhospital.org
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โทร. : 045 712 141 2 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.doctorhan.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลบี.แคร์.เมดิคอลเซ็นเตอร์ โทร. : 055 212 222 ,055 210 819 26 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ :
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลบีเอ็นเอช(บางกอกเนอสซิ่งโฮม) โทร. : 055909000 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.pitsanuvej.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ โทร. : 0 2319 2101 5 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ :
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) โทร. : 0 2872 1111 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.bangpakokhospital.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)สาขาพร้อมมิตร โทร. : 076254425 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.phukethospital.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลป.แพทย์ โทร. : 0 2708 7500 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลปทุมเวช โทร. : 0 2589 0102, 0 2596 7888 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.nonthavej.co.th
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลปภาเวช โทร. : 0 2450 9999, 0 2416 5454, 0 2895 4000 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.nakornthon.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลประชารักษ์ โทร. : 0 2769 2000 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.kluaynamthai.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลปากน้ำโพ โทร. : 0 2323 2991 7 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลปิยะเวชช์บ่อวิน โทร. : 038 273 840 7, 038 939 999 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.aikchol.com
ชื่อสถานประกอบการ : โรงพยาบาลปิยะเวชช์ระยอง โทร. : 077 285 701 5 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.thaksinhospital.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10