ประเภท

ค้นหาโรงพยาบาล

ค้นหาตามพื้นที่:
ค้นหาตามประเภท:
 
       
ชื่อสถานประกอบการ โทรศัพท์ ประเภท แผนที่ Google เว็บไซต์
ชื่อสถานประกอบการ : นนทเวชสหคลินิก โทร. : 0 2818 9000 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.bangkokhospital.com
ชื่อสถานประกอบการ : บางปะกอก2คลินิกเวชกรรม โทร. : 075218988 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.trangruampat.com
ชื่อสถานประกอบการ : บุญญาเวชสหคลินิก โทร. : 039532929 ประเภท : สถานพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ :
ชื่อสถานประกอบการ : ฟรีโซนคลินิกเวชกรรม โทร. : 0 2561 1111 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.vibhavadi.com
ชื่อสถานประกอบการ : มหาชัยแม่กลองโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง โทร. : 0 2867 0602 06 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.bangmodhos.com
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลจุฬารัตน์1 โทร. : 0 2879 0300 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.yanhee.co.th
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลจุฬารัตน์5 โทร. : 0 2718 1515 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.petcharavejhospital.com
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลนราการแพทย์ โทร. : 0 2883 9991 92 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ :
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง(วิชัยยุทธ) โทร. : 053411234 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.siamrad.com
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลวัฒนาคลินิกเวชกรรม โทร. : 042 243 385 6 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : -
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลหมอลำเริง โทร. : 0 2448 3845 58 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.thonburi2.com
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลหมออาคม โทร. : 0 2412 0020 , 0 2866 1333 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : www.thonburihospital.com
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลเมืองสมุทรบางปู โทร. : 0 2259 0376, 0 2662 7999 ประเภท : โรงพยาบาล ดูแผนที่ Google เว็บไซต์ : http://bphospital.sarapad2u.com/
ชื่อสถานประกอบการ : สถานพยาบาลเวชกรรมชัยเกษมการแพทย์ โทร. : 055 518 200 22 ประเภท : โรงพยาบาล เว็บไซต์ : -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10