สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับส่วนลด 10% ใช้บริการได้ที่ Miracle Lounge Don Mueang จากราคาปกติ

เมื่อซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มกราคม 2568

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ กรมธรรม์กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 68 และ ลูกค้าปัจจุบันซึ่งถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 68 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ และกรมธรรม์ยังมีผลความคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 68
  • สิทธิ์ส่วนลด 10% ใช้บริการได้ที่ Miracle Lounge Don Mueang จากราคาปกติ  ดังนี้
   • ใช้สิทธิ์ส่วนลด Lounge ภายในประเทศในราคา 630 บาท จากราคาปกติ 700 บาท 
   • ใช้สิทธิ์ส่วนลด Lounge ระหว่างประเทศในราคา 765 บาท จากราคาปกติ 850 บาท
  • สิทธิ์ส่วนลด 10% ใช้บริการ Miracle Lounge Don Mueang เงื่อนไขเป็นไปตามที่ Miracle Lounge Don Mueang กำหนด 
  • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ เพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Miracle Lounge Don Mueang ติดต่อได้ที่ เบอร์โทรภายในประเทศ 02-535-7562  ระหว่างประเทศ 02-535-7570 
  • Miracle Lounge Don Mueang เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 05.30 – 19.00 น.
  • สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 ม.ค. 67 - 31 ม.ค. 68
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่สถานบริการกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
   
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก