ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส

“ ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหน ก็มั่นใจได้กับประกันจากเรา ” ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส พร้อมให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหาย ของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

รายละเอียดความคุ้มครอง

แสดงเนื้อหาทั้งหมด
ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด
 • ประกันนี้เหมาะกับใคร
 • รายละเอียดความคุ้มครอง
 • สิทธิประโยชน์
 • คำถามที่พบบ่อย

ประกันภัยการเดินทางภายในประเทศไทย

“ เที่ยวได้อย่างอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเมื่อเจอกับเรื่องร้ายระหว่างเดินทาง ” ประกันภัยการเดินทางในประเทศให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบิน* ทั้งบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหายของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อ ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 2 ล้านบาท และวงเงินคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกสูงสุดถึง 2 แสนบาท
*เครื่องบิน หมายถึง เครื่องบินโดยสารอากาศยานที่ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ ที่ไม่ใช่เครื่องบินส่วนบุคคลหรือเครื่องบินส่วนตัว

รายละเอียดความคุ้มครอง

แสดงเนื้อหาทั้งหมด
ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด
 • ประกันนี้เหมาะกับใคร
 • รายละเอียดความคุ้มครอง
 • สิทธิประโยชน์

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด – ปิด

ครั้งแรกในโลก ที่จ่ายตามจริง เดินทางเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น วันเหลือก็เก็บไว้ใช้ทริปต่อ เพิ่ม – ลด วันเดินทางได้เอง แม้อยู่ต่างประเทศ สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเดินทาง

รายละเอียดความคุ้มครอง

แสดงเนื้อหาทั้งหมด
ซ่อนเนื้อหาทั้งหมด
 • ประกันนี้เหมาะกับใคร
 • รายละเอียดความคุ้มครอง
 • วิธีการใช้งาน
 • สิทธิประโยชน์
 • คำถามที่พบบ่อย
  • ประกันเดินทางเปิด-ปิด คืออะไร? เหมาะกับไคร?
  • ทำไมต้องใช้ประกันเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด แตกต่างจากประกันเดินทางต่างประเทศเดิมอย่างไร ?
  • การเดินทาง นับจำนวนวันอย่างไร?
  • การเดินทางแบบ เปิด-ปิด จะเริ่มคุ้มครองเมื่อไร?
  • เอกสารหรือหลักฐานการทำประกันเดินทางต่างประเทศ พลัส เปิด-ปิด และการชำระเงิน ?