รับสิทธิ์ฟรี ! ลูกค้าประกันรถเปิดปิด แบบ Package 4 เดือน ขึ้นไป หรือ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ลงทะเบียนรับเพิ่มความคุ้มครองสัตว์เลี้ยง Pet Plus สูดสุดถึง 10,000 บาท

สามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ที่กำหนดและแอปพลิเคชัน Thaivivat

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

ประกันรถเปิดปิดคืออะไร?

นวัตกรรมการประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับจริง จอดรถไว้ไม่ขับไม่ต้องจ่ายค่าประกัน ช่วยให้ผู้เอาประกันประหยัดค่าเบี้ยประกันกว่าแบบรายปีทั่วไปสูงสุดถึง 80%* แต่คุ้มครองครบเหมือนกับ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบรายปี


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package 4 เดือนขึ้นไป หรือ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ระยะเวลาลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ที่ยังมีผลคุ้มครอง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package 4 เดือนขึ้นไป หรือ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67 ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษ รับเพิ่มความคุ้มครองสัตว์เลี้ยงในกรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการโดยสารในรถยนต์คันที่ทำประกันภัยรถเปิดปิดซึ่งเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก โดยมีความคุ้มครองตามจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดรวมกันทุกความคุ้มครองและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดที่ลงทะเบียนไม่เกิน ไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับทุกอุบัติเหตุรวมกันตลอดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครอง (ระยะเวลาคุ้มครองสัตว์เลี้ยง เริ่มต้นและสิ้นสุดในวันและเวลาเดียวกับกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดที่ได้รับสิทธิพิเศษ)  
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ไทยวิวัฒน์ แบบ Package 4 เดือนขึ้นไป หรือ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ ที่กรมธรรม์ยังไม่หมดอายุความคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์
 • สามารถตรวจสอบสิทธิ์ และลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน Application Thaivivat ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67
  • สัตว์เลี้ยงที่นำมาลงทะเบียนต้องเป็นเป็นสุนัขหรือแมวที่ถูกเลี้ยงหรือดูแลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน โดยไม่ใช่การเลี้ยงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย การเลี้ยงไว้เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์หรือวัตถุประสงค์อื่นเช่น ต่อสู้ ล่าสัตว์ แข่งขัน ค้นหาและกู้ภัย หรือสุนัขตำรวจ เป็นต้น
  • สัตว์เลี้ยงที่นำมาลงทะเบียนต้องมีอายุตามเงื่อนไขที่โครงการฯ กำหนด
 • ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองสัตว์เลี้ยง เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถเปิดปิดครบจำนวนแล้ว
 • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ / 1 กรมธรรม์ โดยสามารถลงทะเบียนรับความคุ้มครองสำหรับสัตว์เลี้ยงได้ไม่เกิน 2 ตัว
 • สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ ความคุ้มครองสัตว์เลี้ยง จะสิ้นสุดความคุ้มครอง ณ วันที่ยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Package 4 เดือนขึ้นไป หรือ ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ เท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 

ช่องทางการต่ออายุกรมธรรม์

 • Application Thaivivat

ช่องทางการรับสิทธิ์และลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง

 • รับสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ คลิกลงทะเบียน
 • Application Thaivivat ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 ธ.ค. 67

ช่องทางการขาย

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก