ลูกค้าเดิม ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ที่ปรับแผนความคุ้มครองตามเงื่อนไข

รับทันที! e-Coupon Lotus’s แทนเงินสดสูงสุด 500 บาท (มีจำนวนจำกัด)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต่ออายุกรมธรรม์ ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ แบบ Top-up หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package หรือแบบ Top-up ที่เข้าร่วมรายการ ผ่านช่องทาง Call Center 02-200-7000 หรือ แอปพลิเคชัน Thaivivat เท่านั้น โดยต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ต่ออายุ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 • รับ e-Coupon Lotus’s เมื่อต่ออายุกรมธรรม์  ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ แบบ Top-up หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package หรือแบบ Top-up ที่เข้าร่วมรายการ ประเภทความคุ้มครองชั้น 1, ชั้น 2+ หรือ ชั้น 3+ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้ 
แพ็กเกจเดิม แพ็กเกจ ต่ออายุ รับ e-Coupon Lotus's 
แบบ Top-up แผน 2 ปี (730วัน) แบบ Top-up แผน 2 ปี (730วัน) 

    

มูลค่า 500 บาท 

แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน)
แบบ Package แผน 1,3,4,6,12 เดือน  

แบบ Top-up แผน 1 ปี (365วัน) หรือ
แบบ Top-up แผน 2 ปี (730วัน) หรือ
แบบ Package แผน 12 เดือน  

แบบ Package แผน 1,3,4 เดือน แบบ Package แผน 6 เดือน     มูลค่า 300 บาท 
แบบ Package แผน 1,3  เดือน แบบ Package แผน 4 เดือน     มูลค่า 100 บาท 
 • เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยครบจำนวนแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ e-Coupon Lotus’s ได้ที่ แอปพลิเคชัน Thaivivat   สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบจำนวนวันที่ 1 ต.ค. 66 – 30 มิ.ย. 67  ตรวจสอบสิทธิ์หรือยืนยันการรับสิทธิ์ รับรหัส e-Coupon Lotus’s ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 67 โดยกรอกข้อมูลเลขกรมธรรม์ และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมกดยืนยัน หลังจากนั้นหากลูกค้าได้รับสิทธิ์ ลูกค้าจะได้รับ e-Coupon Lotus’s ผ่าน SMS ที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ในขั้นตอนยืนยันการรับสิทธิ์ ภายใน 5 วันทำการ 
  -  e-Coupon Lotus’s เป็นแบบใช้ครั้งเดียว การนำไปใช้ควรซื้อสินค้าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่า e-Coupon Lotus’s ที่ได้รับ หากซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่า e-Coupon Lotus’s ที่ได้รับ จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือทอนเป็นเงินสดได้ 
  - หากพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ e-Coupon Lotus’s ติดต่อได้ที่ Call Center Lotus’s โทร.1712  
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับ e-Coupon Lotus’s แล้ว จะถือว่ายอมรับเงื่อนไขการรับของสมนาคุณ และถือว่าได้รับของสมนาคุณเรียบร้อยแล้ว 
 • เมื่อกด “ยืนยัน” รับ e-Coupon Lotus’s แล้ว ไม่สามารถคืนรหัส e-Coupon ได้ ไม่ว่าจะนำ e-Coupon ไปใช้แล้ว หรือยังไม่ได้นำไปใช้ก็ตาม
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินตามมูลค่าของแถมออกจากเบี้ยประกันภัยที่ต้องคืน  
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาการนำใช้ e-Coupon Lotus’s จะระบุบน SMS ที่ได้รับ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้  
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเมื่อต่ออายุกรมธรรม์  ประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Package ประเภทความคุ้มครอง ชั้น 1,2+,3+ แพ็กเกจ 4 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย 

  ช่องทางการขาย
 • Call Center  02-200-7000
 • แอปพลิเคชัน Thaivivat  
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก