ฟรี! รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม 20 ชั่วโมง

เติมชั่วโมงความคุ้มครอง และเปิดใช้งานฟีเจอร์ Auto Top-up ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ครั้งแรก

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 31 มีนาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง เติมชั่วโมงความคุ้มครอง และเปิดใช้งานฟีเจอร์ Auto Top-up ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ครั้งแรก พร้อมกำหนดวิธีการชำระเงินเป็นจ่ายผ่าน บัตรเดบิต/เครดิต ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับกรมธรรม์ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • สำหรับลูกค้าประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up ทุกแผนความคุ้มครอง เติมชั่วโมงความคุ้มครอง และเปิดใช้งานฟีเจอร์ Auto Top-up ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ครั้งแรก โดยสมัครวิธีการชำระเงินผูกบัตรเดบิต/เครดิต จะได้รับชั่วโมงความคุ้มครองเพิ่ม 20 ชั่วโมงอัตโนมัติ ภายใน 2 วันทำการหลังจากเปิดการใช้งานฟีเจอร์ Auto Top-up ครั้งแรก
 • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ สำหรับรถยนต์ทั่วไป ดังนี้
  • ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up แผน 1,2 ปี
  • ประกันรถเปิดปิด Home Plus แบบ Top-up แผน 1,2 ปี
 • ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมรายการ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ดังนี้
  • ประกันรถเปิดปิด EV แบบ Top-up แผน 1 ปี
  • ประกันรถเปิดปิด EV Home Plus แบบ Top-up แผน 1 ปี
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก