สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับส่วนลด ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษ 750 บาท จากราคาปกติ 1,200 บาท โรงพยาบาลวิมุต

สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับประกันภัยไทยวิวัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับไทยวิวัฒน์ทุกประเภท โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67  และลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์ 
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่  1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67 
  • รับส่วนลด ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคาพิเศษ  750 บาท จากราคาปกติ 1,200 บาท ที่แผนกอายุรกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลวิมุต 
  • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ต่อโรงพยาบาลเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์
  • นัดหมายโรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน
  • สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด 
 • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่โรงพยาบาลวิมุต โทร. 02-079-0000
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก