สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับโปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลวิมุต ราคาพิเศษ 1,400 บาท (จากราคาปกติ 3,440 บาท)

เมื่อซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์กับไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67  และลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67  โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์ 
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่  1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67
  • สิทธิ์ส่วนลดตรวจสุขภาพจากราคาปกติ 3,440 บาท ลดเหลือ 1,400 บาท จาก โรงพยาบาลวิมุต สามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสด ที่โรงพยาบาลวิมุต
  • รับสิทธิ์ส่วนลดตรวจสุขภาพ ณ ศูนย์สุขภาพ ชั้น 6 ตามกำหนดนัดหมายการให้บริการของ โรงพยาบาลวิมุต เท่านั้น
  • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ต่อโรงพยาบาลเพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ
  • นัดหมายโรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับส่วนลดตรวจสุขภาพ ของ โรงพยาบาลวิมุตติดต่อได้ที่ 02-079-0000
  • สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

Picture 1.png

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก