สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าประกันภัยไทยวิวัฒน์ รับปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี (Telemed) จากราคาปกติ 500 บาท/ครั้ง* ผ่าน ViMUT Application

เมื่อซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือถือกรมธรรม์ ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2567

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์กับไทยวิวัฒน์ โดยชำระเบี้ยประกันครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67 และลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ ที่ยังมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67 โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ซื้อใหม่ ต่ออายุ หรือลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยของไทยวิวัฒน์ที่กรมธรรม์ยังมีผลความคุ้มครอง ณ วันที่กดรับสิทธิ์  
  • สามารถกดรับสิทธิ์ ส่วนลด ผ่านแอปพลิเคชัน Thaivivat ได้ ตั้งแต่วันที่  1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67
  • สิทธิ์ Telemed ผ่าน ViMUT Application ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ฟรี จากราคาปกติ 500 บาท/ครั้ง (4 ครั้ง/โครงการ) เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด  
  • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยแสดงข้อความที่ได้รับสิทธิ์ เพื่อเป็นการยืนยันการใช้สิทธิ์ 
  • นัดหมายโรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 2 วัน 
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Telemed ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ของ โรงพยาบาลวิมุต ติดต่อได้ที่ 02-079-0000 
  • สิทธิพิเศษนี้ มีจำนวนจำกัด ใช้ได้ตั้งแต่วันที่  1 มี.ค. 66 – 31 ธ.ค. 67 
  • เงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความรับผิดจากการให้บริการ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้ 
 • กรณีไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ทดแทนได้ 
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด 
   
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก