ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป)
หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชำระด้วยบัตรเครดิต KTC ได้รับสิทธิพิเศษถึง 3 ต่อ

ต่อที่ 1 รับรหัสส่วนลด จาก KTC 100 บาท ด้วยรหัสส่วนลด “TVIKTC100”
ต่อที่ 2 รับชั่วโมงเพิ่ม ความคุ้มครองเพิ่ม 10 ชั่วโมง
ต่อที่ 3 และใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING ไม่สามารถใช้สิทธิ์รหัสส่วนลดนี้ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี โดยชำระเบี้ยประกันภัยครบจำนวน ตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้กับประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชั้น 1, ชั้น2+ และชั้น3+ กับประกันภัยไทยวิวัฒน์ ที่ทำรายการซื้อ ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php) หรือช่องทาง Call Center 02-200-7000 และชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต KTC โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • ต่อที่ 1
   รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ชั้น1, ชั้น2+ หรือ ชั้น3+ มูลค่า 100 บาท เมื่อใส่รหัสส่วนลด “TVIKTC100” จาก KTC โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
   • ลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิต KTC รับรหัสส่วนลด “TVIKTC100” จาก KTC เพื่อรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี มูลค่า 100 บาท
   • ใส่รหัสส่วนลด “TVIKTC100” จาก KTC ซื้อประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ผ่านเว็บไซต์ (https://www.thaivivat.co.th/ecommerce/th/index.php) หรือช่องทาง Call Center 02-200-7000 จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท
   • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์ ต่อส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
   • สามารถใช้รหัสส่วนลดค่าเบี้ยประกันรถเปิดปิด แบบ Package หรือ ประกันรถเปิดปิด Home Plus (Package 4 เดือนขึ้นไป) หรือ ประกันรถเปิดปิด แบบ Top-up หรือประกันภัยรถยนต์รายปี ได้ถึง 31 ธ.ค. 65
  • ต่อที่ 2
   รับชั่วโมงเพิ่ม ความคุ้มครองเพิ่ม 10 ชั่วโมง
  • ต่อที่ 3
   ใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 12%
   • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, บัตรเครดิต KTC – ROYAL ORCHID PLUS ทุกประเภท, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC-ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และ บัตรเครดิต KTC CASH BACK ไม่สามารถเข้าเข้าร่วมรายการแลกรับเครดิตเงินคืนนี้ได้
   • สมาชิกที่ประสงค์จะแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนก่อนที่จะมีการใช้จ่าย โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ TVI เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #และจำนวนคะแนนที่ประสงค์จะขอแลกรับเครดิตเงินคืน ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) 1 SMS/กรมธรรม์/เซลส์สลิป ภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำรายการ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
   • กรณีสมาชิกลงทะเบียนรับสิทธิ์เกินกว่า 1 ครั้ง ต่อกรมธรรม์ เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนครั้งที่มีการ ระบุจำนวนคะแนนที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดเท่านั้น มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
   • สมาชิกที่ชำระค่าเบี้ยประกัน ผ่านบัตรฯ ทุก 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป ภายใน ระยะเวลารายการ สมาชิกสามารถใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 12% หรือ 120 บาท ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
   • สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ตามที่กำหนดแลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป และต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
   • ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนน KTC FOREVER ในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ณ วันที่เคทีซีทำการคำนวณคะแนนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ขอสงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะการซื้อกรมธรรม์ตามประเภทที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับการต่ออายุกรมธรรม์หรือเติมชั่วโมงความคุ้มครองได้
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ บริษัทฯจะทำการคืนเบี้ยประกันภัย(ถ้ามี) หลังหักส่วนลดตามโครงการ
 • บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย บริษัท พรีเมียม ไดเร็ค โบรกเกอร์ จำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการรับสิทธิพิเศษ

ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ เว็บไซต์เราได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการซื้อประกันภัยและชำระเงินออนไลน์จาก